EST | ENG

FacebookLinkedIn

Eesti Kvaliteediühingu üldkoosolek 25. aprillil 2017

Eesti Kvaliteediühingu juhatus kutsub liikmeid ühingu üldkoosolekule, mis toimub 25. aprillil 2017 Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor aadressil Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn.

PÄEVAKORD:

12.30-13.00

Liikmete registreerimine

13.00-13.20

Koosoleku avamine. Tunnustamine ja uutele kollektiivliikmetele liikmetunnistuste kätteandmine.

13.20-13.30

Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine,  päevakorra tutvustamine ja kinnitamine

13.30-14.00

Juhatuse aruanne Ühingu tegevusest 2016. aastal ja 2016. aasta majandusaruanne

14.00-14.10

Audiitori hinnangu kuulamine, kinnitamine. Hinnangu andmine juhatuse 2016.a. tegevusele ja 2016.a. majandusaruande kinnitamine

14.10-14.40

Kohvipaus

14.40-15.00

Ühingu 2017.a. tegevusplaani ja eelarve tutvustamine

15.00-15.20

Ühingu 2017.a. tegevusplaani ja eelarve kinnitamine. Audiitori/revidendi valimine

15.20-15.50

Sõnavõtud (maksimum 5 min/sõnavõtt)

15.50-16.00

Koosoleku lõpetamine

 

Palume Teil teatada oma osalemisest või mitteosalemisest e-posti aadressil kvaliteediyhing@eaq.ee

Hiljemalt 18. aprilliks ootame ettepanekuid päevakava täiendamiseks e-posti aadressil kvaliteediyhing@eaq.ee

Kollektiivliikme esindajal palume üldkoosolekule kaasa võtta ettevõtte volikiri! Volikirjale peab olema alla kirjutanud organisatsiooni allkirjaõiguslik isik.

Juhul, kui koosolekul ei ole võimalik osaleda, palume kirjalikult volitada kedagi teist ühingu liiget end esindama. Volitus tuleb anda volitatud isiku kätte või saata hiljemalt 24. aprilliks
digiallkirjastatult e-posti aadressile kvaliteediyhing@eaq.ee või paberkandjal ühingu aadressile Suur-Sõjamäe 10a, 10621 Tallinn11415. Volikirja vormi saab alla laadida SIIT.

NB! Kehtivad vaid originaalallkirjadega või digiallkirjastatud volitused.

 

KOHTUMISENI ÜLDKOOSOLEKUL!