EST | ENG

FacebookLinkedIn

Kvaliteedikonverents 2018 "Kvaliteet - usalduse küsimus?"

kolmapäev, 24 Jaanuar, 2018 - 09:00
Valukoja 8, Tallinn, Estonia

 

Eesti Kvaliteediühingu (EKÜ) juhtimiskonverentsil räägime seekord usaldusest ja kvaliteedist. Sageli on just usalduse puudumine põhjuseks, miks pingutustest hoolimata ei jõuta parima tulemuseni. Inimestevahelise usalduseta pole võimalik edukalt rakendada ei juhtimissüsteemide standardite ega juhtimiskvaliteedi põhimõtteid: eestvedamist ega kaasamist, kliendikesksust ega partnerlust, agiilseid protsesse ega innovatsiooni. Seoses tehnoloogia arenguga ja sellega kaasneva üleüldise digitaliseerimisega (suurandmed, asjade internet (IOT), Tööstus 4.0 jne)  anname järjest rohkem otsustusõigust inimeselt ära – robotitele, tarkadele seadmetele, tehisintellektile, sõltudes sealjuures nii andmete kui otsustusprotsesside kvaliteedist ja usaldusväärsusest ning seotud riskidest. Meie üldine elukvaliteet sõltub paljuski ühiskonna erinevate huvipoolte vahelise usalduse tasemest. Lõpuks algab kõik aga eneseusaldusest.

Koos esinejate ja osalejatega arutame konverentsil usalduse ja kvaliteedi seoste üle kõige laiemas tähenduses: kuidas kiirelt muutuvad kliendinõuded ja tehnoloogiad mõjutavad meie ühiskonda, äritegevust, inimsuhteid ja igapäevaseid tööprotsesse. Tavapäraselt jagame häid kogemusi ja uuenduslikke lahendusi ning tunnustame tublisid tegijaid.

Peaesineja Stephen Hacker USAst (Transformation Systems International) räägib oma ettekandes Eneseusaldus keset muutuste tsunamisid sellest, kuidas suhtuda nii kliendinõuete kui tehnoloogia muutustesse mitte kui üksikutesse intsidentidesse, millega ükshaaval võidelda ja toime tulla, vaid ise transformeerudes õppida ebakindluse ja järjest sagenevate ja võimsamate muutuste tsunamide keerukusega kohanema ja sealjuures läbimurdelisi tulemusi saavutama.

Stephen Hacker viib 25. jaanuaril läbi koolituse Trust Imperative Workshop. Koolitusel osalejatele on konverents soodushinnaga! Koolitus keskendub praktilistele tööriistadele, mille abil hinnata ja luua usaldust meeskonnas ja organisatsioonis. Töötuba tugineb Stepheni populaarsele raamatule The Trust Imperative, töövihikuks on GOAL/QPC Trust Memory Jogger.

Mohammad Habib Araabia Ühendemiraatidest (Ministry of Cabinet Affairs, Prime Minister’s Office) tutvustab oma ettekandes The Government Excellence Model - Building Confidence by Shaping the Future of the Government unikaalset algatust Sheikh Khalifa Government Excellence Programme, mille üks eesmärke on valitsuse usaldusväärsuse ja võimekuse kasvatamine AÜE üliambitsioonika pikaajalise visiooni elluviimisel.

Kolmas peaesineja, Christopher Pienkoss Saksamaalt (Saksa Kvaliteediühingu DGQ tegevjuht, EOQ Executive Vice President) räägib oma ettekandes Trust Determining Quality kvaliteedi ja usalduse vahelises seosest tänapäeva keerukas maailmas. Saksa Kvaliteediühngu esindajana annab ta päeva lõpus üle ka järjekordse Walter Masingu auhinna parima kvaliteedialase uurimustöö eest.

Paralleelsessioonides räägime kvaliteedi ja usalduse pehmest (inimesed) ja kõvast (tehnoloogia) poolest, digitaalsest jalajäljest, aga ka usaldusest ühiskonnas laiemalt – ettevõtete vahel, era- ja avaliku sektori vahel. Esinemist on kinnitanud Siret Kegel (Elektrilevi), Eneken Titov (EEK Mainor), Mariken Ross (Põhja-Eesti Regionaalhagla), Nina Langerholc Čebokli (Sloveenia, Ministry of Public Administration), Tiit Hindreus (Bureau Veritas Eesti). Peagi tuleb lisa!

Oma lugusid räägivad konkursi Quality Innovation Award 2017 Eesti vooru finalistid. Osalejaid on nii ettevõtete, hariduse kui ka vastutustundliku innovatsiooni kategooriates. Päeva lõpus jagame rahvuslikke kvaliteediinnovatsiooni auhindu, mille võitjad on ühtlasi rahvusvahelise konkursi Quality Innovation Award finalistid (www.qualityinnovation.org), samuti tunnustusi Kvaliteedi Tegu 2017 ja Kvaliteedi Nägu 2017 ning Walter Masingu auhind.

Konverentsile on oodatud: tegevjuhid, kvaliteedijuhid, protsessijuhid, arendusjuhid, riskijuhid, personalijuhid, keskkonnajuhid ja kõik teised, kes vastutatvad või osalevad erinevates rollides kvaliteedi ja usalduse loomises.

Konverentsi ettekanded on eesti ja inglise keeles sünkroontõlkega.  Koolitus Trust Imperative 25.01. on inglise keeles.
 

Registreerumine: https://form.jotformeu.com/72815532584360

Maksumus (hindadele lisandub käibemaks 20%):

Hindadele lisandub KM!

Konverents

S. Hackeri töötuba

Konverents + töötuba

Soodushind liikmele kuni 1.12.17

160

499

625

Soodushind kuni 1.12.17

225

599

775

Liikmehind

185

599

725

Tavahind

275

649

825

 * liikmehind kehtib Eesti Kvaliteediühingu liikmetele ning Eesti Kvaliteediühingu partneritele.

Kontakt: konverents@eaq.ee