EST | ENG

FacebookLinkedIn

Juhtimiskonverents 2018 "Kvaliteet - usalduse küsimus?"

kolmapäev, 24 Jaanuar, 2018 - 09:30
Valukoja 8, Tallinn, Estonia

 

 

Eesti Kvaliteediühingu (EKÜ) juhtimiskonverents 2018 on usalduse ja kvaliteedi võtmes.

Sageli on just usalduse puudumine põhjuseks, miks pingutustest hoolimata ei jõuta parima tulemuseni. Inimestevahelise usalduseta pole võimalik edukalt rakendada ei juhtimissüsteemide standardite ega juhtimiskvaliteedi põhimõtteid: eestvedamist ega kaasamist, kliendikesksust ega partnerlust, agiilseid protsesse ega innovatsiooni. Seoses tehnoloogia arenguga ja sellega kaasneva üleüldise digitaliseerimisega (suurandmed, asjade internet (IOT), Tööstus 4.0 jne)  anname järjest rohkem otsustusõigust inimeselt ära – robotitele, tarkadele seadmetele, tehisintellektile, sõltudes sealjuures nii andmete kui otsustusprotsesside kvaliteedist ja usaldusväärsusest ning seotud riskidest. Meie üldine elukvaliteet sõltub paljuski ühiskonna erinevate huvipoolte vahelise usalduse tasemest. Lõpuks algab kõik aga eneseusaldusest.

Koos esinejate ja osalejatega arutame konverentsil usalduse ja kvaliteedi seoste üle kõige laiemas tähenduses: kuidas kiirelt muutuvad kliendinõuded ja tehnoloogiad mõjutavad meie ühiskonda, äritegevust, inimsuhteid ja igapäevaseid tööprotsesse. Tavapäraselt jagame häid kogemusi ja uuenduslikke lahendusi ning tunnustame tublisid tegijaid.

Peaesineja Stephen Hacker USAst (Transformation Systems International) räägib oma ettekandes Eneseusaldus keset muutuste tsunamisid sellest, kuidas suhtuda nii kliendinõuete kui tehnoloogia muutustesse mitte kui üksikutesse intsidentidesse, millega ükshaaval võidelda ja toime tulla, vaid ise transformeerudes õppida ebakindluse ja järjest sagenevate ja võimsamate muutuste tsunamide keerukusega kohanema ja sealjuures läbimurdelisi tulemusi saavutama.

Stephen Hacker viib 25. jaanuaril läbi koolituse Trust Imperative Workshop. Koolitusel osalejatele on konverents soodushinnaga! Koolitus keskendub praktilistele tööriistadele, mille abil hinnata ja luua usaldust meeskonnas ja organisatsioonis. Töötuba tugineb Stepheni populaarsele raamatule The Trust Imperative, töövihikuks on GOAL/QPC Trust Memory Jogger.

Ajakava:

9:30 – 10:00 Kogunemine, registreerumine ja hommikukohv

10:00 – 12:00 I sessioon

10:00 – 10:15 konverentsi avamine ja tervitused. Tiia Tammaru, Eesti Kvaliteediühingu juhatuse esimees

10:15 – 11:00 Mohammad Habib, Araabia Ühendemiraadid, Ministry of Cabinet Affairs, Prime Minister’s Office.  Ettekanne „The Government Excellence Model - Building Confidence by Shaping the Future of the Government“ tutvustab unikaalset algatust Sheikh Khalifa Government Excellence Programme, mille üks eesmärke on valitsuse usaldusväärsuse ja võimekuse kasvatamine AÜE üliambitsioonika pikaajalise visiooni elluviimisel.

11:00 – 12:00 S. Hacker, USA, Transformation Systems International, asutaja ja juhtimisekspert.  Ettekandes “Eneseusaldus keset muutuste tsunamit” räägib sellest, kuidas suhtuda nii kliendinõuete kui tehnoloogia muutustesse mitte kui üksikutesse intsidentidesse, millega ükshaaval võidelda ja toime tulla, vaid ise transformeerudes õppida ebakindluse ja järjest sagenevate ja võimsamate muutuste tsunamide keerukusega kohanema ja sealjuures läbimurdelisi tulemusi saavutama.

 

12:00 – 13:00 Lõuna

13:00 – 14:45 II sessioon, 3 paralleeli

1. paralleel „Suurandmed, robootika ja usaldus“

  • Kaur Andersson, Enics Group asepresident. „Andmemassiivide kasutamine kvaliteedijuhtimisel ja toodangu kvaliteedi jälgimisel.“ Juttu tuleb nii Enics Groupi kui laiemalt elektroonikatööstuse kogemustest ja väljakutsetest toodete kvaliteedi ning firma usaldusväärsuse (sh tarnekindluse) tagamisel. Kuidas on Enics Groupis  andmete kogumise ja analüüsi abil toodete kvaliteeti parandandatud ja tootmisprotsessi optimeeritud?
  • Arno Kütt, Cleveron AS asutaja, juhatuse liige. „Cleveron, pakirobotid ja usaldus“. Cleveroni lugu. Kuidas Cleveroni arendatavad robotid aitavad praktikas kaasa protsesside kvaliteedi ja usaldusväärsuse tagamisele, lisaks olulisemaid aspekte robotite kasutuselevõtuga seonduvatest erinevatest teemadest.

2. paralleel „Usaldus ja juhtimine“.

  • Aleksander Pulver, psühholoog. "Usaldusest ja organisatsioonikultuurist". Mis on usalduse sisus peidus? Usaldus juhtkonnas ja juhtkonna vastu. Usaldus kolleegide vastu. Usaldus ja organisatsioonikultuur.
  • Mariken Ross, hematoloog; Eneken Titov, EEK Mainor õppeprorektor. Usaldus või usaldamatus: mis juhtub kui patsient ei usalda arsti ja üliõpilane ei usalda õppejõudu? Arst ja õppejõud analüüsivad oma töövaatest lähtudes usalduse erinevaid tahke. Keda usaldada? Miks usaldada? Kuidas usaldust hoida? Kas muutusi usaldada? Eneseusaldus. Umbusaldus.
  • Siret Kegel, Elektrilevi, juhatuse liige. „Usaldus kui organisatsioonide arengumootor“ Siret Kegel on juhtinud üle 20 aasta erinevaid meeskondi – formaalseid ja mitteformaalseid, vabatahtlikke, rahvusvahelisi, kriisis, arenevaid jne. Ettekandes tuleb juttu usalduse rollist isiksuse kujunemisel ja meeskonna kujundamisel. Siret jagab praktilist kogemust juhi rollist usalduse tekitamisel ja arendamisel.

3. paralleel „Usaldus ettevõtte ja partnerite vahel“

  • Tiit Hindreus, Bureau Veritas Eesti, juhataja. „Sertifikaadid kui B2B usalduse tagatis“
  • Nina Langerholc Čebokli, Slovenia, Ministry of Public Administration. Muudatuste juhtimise projektist „Partnership for Change“. Projekt tugineb avaliku ja erasektori koostööle eesmärgiga murda era- ja avaliku sektori stereotüüpe.  Innovaatilise projekti üheks väljundiks on kahe sektori vahelise usalduse suurendamine, usalduse mõõdetav kasv.
  • Tõnis Kuuse, Maksu- ja Tolliamet, infoturbe juht. „Halduskoormuse vähendamine, tagades tasakaalu teenuse lihtsuse ja turvalisuse vahel“. Ootame riigilt järjest lihtsamaid avalikke teenuseid. Eeldame, et ei pea ise liiga palju bürokraatiaga tegelema, kuid selleks peame jagama enda kohta andmeid.

14:45 – 15:15 Energiapaus

15:15 – 17:00 Kvaliteet ja innovatsioon

Parimate kogemuste jagamine. Konkursi Kvaliteediinnovatsiooni auhind 2017 finalistid

DocuMental: „DocuMental: decision support system for mental health“

Eesti Haigekassa: „Üleriigilise ravimite koostoime hindamise funktsionaalsuse juurutamine digiretsepti infosüsteemis“

Elektrilevi OÜ: „Autonoomne taastuvenergia elektrivarustuslahendus“

Elektrilevi OÜ: „Tarkvõrgu analüütika platvorm“

AS Hansab: „Humanoidrobot Pepper’i kasutuselevõtt Telia Eesti uues peakontoris“

Lohkva Lasteaed: „Digipööre Lohkva Lasteaias“

Nefab Packaging OÜ: „Eestis ainulaadne virtuaalne juhtimissüsteem“

Nortal AS: „Deep Scan“

Põhja-Eesti Regionaalhaigla: „Neerufunktsiooni arvestava ravimite annustamise e-teenuse rakendamine“

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool: „Vastuvõtukonkursside katsete haldamise süsteem GRETE“

MTÜ Veriora Tsunft: „Taaskasutuspakend kohalikust toorainest“

 

Konkursi Kvaliteediinnovatsiooni auhind 2017 finalistide ja võitjate ning rahvusvahelise konkursi Quality Innovaton Award finalistide autasustamine.

Konkursside Kvaliteedi Tegu 2017 ja Kvaliteedi Nägu 2017 nominentide ja võitjate tunnustamine

Walter Masingu auhinna üleandmine

 

17:30 - 19:00 Vastuvõtt

Konverentsile on oodatud: tegevjuhid, kvaliteedijuhid, protsessijuhid, arendusjuhid, riskijuhid, personalijuhid, keskkonnajuhid ja kõik teised, kes vastutatvad või osalevad erinevates rollides kvaliteedi ja usalduse loomises.

Konverentsi ettekanded on eesti ja inglise keeles sünkroontõlkega.  Koolitus Trust Imperative 25.01. on inglise keeles.
 

Registreerumine: https://form.jotformeu.com/72815532584360

Maksumus (hindadele lisandub käibemaks 20%):

Hindadele lisandub KM!

Konverents

S. Hackeri töötuba

Konverents + töötuba

Soodushind liikmele kuni 12.01.2018

160

499

625

Soodushind kuni 12.01.2018

225

599

775

Liikmehind

185

599

725

Tavahind

275

649

825

 * liikmehind kehtib Eesti Kvaliteediühingu liikmetele ning Eesti Kvaliteediühingu partneritele.

Kontakt: konverents@eaq.ee

Konverentsi toetab Bureau Veritas Estonia