EST | ENG

FacebookLinkedIn

Kutseeksam

Järgmine kvaliteedijuhi (tase 7) ja kvaliteedispetsialisti (tase 6) kutseeksam toimub 12.detsembril 2017

Tegusad ja asjatundlikud kõrgharidusega kvaliteedivaldkonna töötajad, kelle senised tööülesanded ja head erialased teadmised võtab kokku kvaliteedijuhi kutsestandard (tase 7) või kvaliteedispetsialisti kutsestandard (tase 6) on oodatud 12.detsembril 2017 Tallinnas toimuvale kvaliteedijuhi kutseeksamile. Dokumentide esitamise tähtaeg on kolmapäev, 22.november 2017.

 

KUTSEEKSAM

Kvaliteedijuhi tase 7, kvaliteedispetsialisti tase 5 ja 6 kutse kompetentsuse hindamise aluseks on:
   1)     struktureeritud kirjalik töö;
   2)     õpimapp või töömapp;
   3)     vestlus.

Lihtsustatud korras kutse taotlemisel on hindamise aluseks:
   1)    õpi- või töömapp;
   2)    vestlus.

Taotleja kompetentsuse hindamine toimub Kutsekoja poolt kinnitatud hindamisstandardi alusel.

 

LIHTSUSTATUD KORRAS KUTSEEKSAM

Eesti Kvaliteediühingu kvaliteedijuhi pädevustunnistuse omanikul on õigus 4 aasta jooksul pärast tunnistuse saamist taotleda kvaliteedispetsialisti või -juhi kutset lihtsustatud korras. 

Lihtsustatud korras kutseeksam (kvaliteedispetsialist - tase 5) toimub ka Tallinna Majanduskooli kvaliteedispetsialisti eriala lõpetajatele.