EST | ENG

FacebookLinkedIn

Kutseeksam

2017. aastal on plaanis korraldada kaks kutseeksamit:

  • 28. märtsil kvaliteedispetsialist (tase 6) ja kvaliteedijuht (tase 7), dokumentide esitamise tähtaeg - 7. märts 2017
  • 5. juunil kvaliteedispetsialist (tase 5),  dokumentide esitamise tähtaeg - 19. mai 2017

 

KUTSEEKSAM

Kvaliteedijuhi tase 7, kvaliteedispetsialisti tase 5 ja 6 kutse kompetentsuse hindamise aluseks on:
   1)     struktureeritud kirjalik töö;
   2)     õpi- või töömapp;
   3)     vestlus.

Lihtsustatud korras kutse taotlemisel on hindamise aluseks:
   1)    õpi- või töömapp;
   2)    vestlus.

Taotleja kompetentsuse hindamine toimub Kutsekoja poolt kinnitatud hindamisstandardi alusel.

 

LIHTSUSTATUD KORRAS KUTSEEKSAM

Eesti Kvaliteediühingu kvaliteedijuhi pädevustunnistuse omanikul on õigus 4. aasta jooksul pärast tunnistuse saamist taotleda kvaliteedispetsialisti või -juhi kutset lihtsustatud korras. 

Lihtsustatud korras kutseeksam toimub ka Tallinna Majanduskooli kvaliteedispetsialisti eriala lõpetajatele (kvaliteedispetsialist - tase 5).