EST | ENG

FacebookLinkedIn

KUTSEKOMISJONI LIIKMED

Kutsekomisjoni põhifunktsioon on tagada kutse andmisel erapooletus. Siia kuuluvad kvaliteedijuhi ja kvaliteedispetsialisti kutse(te) andmisest huvitatud osapooled: tööandjad, kutse- ja erialaliitude esindajad, spetsialistid, koolitajad.

KUTSEKOMISJONI KOOSSEIS:

Kutsekomisjoni esimees:
Tiit Hindreus               Eesti Kvaliteediühing MTÜ                       kutse- ja erialaliidu esindaja

Kutsekomisjoni liikmed:
Andres Kiitam             Tallinna Tehnikaülikool                             koolitajate esindaja    
Asko Talu                    Selgus OÜ                                                koolitajate esindaja         
Christen Puust            ABB AS                                                     töötajate esindaja       
Heli Rannik                 Tallinna Majanduskool                              koolitajate esindaja            
Maret Maasalu             Det Norske Veritas Eesti OÜ                     klientide esindaja     
Marge Kroonmäe         Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur      riigi esindaja             
Marius Kuningas          Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda              tööandjate esindaja          
Siret Kegel                  Elektrilevi OÜ                                          töötajate esindaja